ΙΝΕΖ ΤΖΟΥ Α.Ε.
ΑΦΜ 094498123-ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ / ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 3040801000 / ΕΒΕΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΕ 3488/01/Β/97/345

ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 »

ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 »

ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 »

ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 »

ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ »